100 kişi

  1. Manowar

    Eğlence Eğer Dünyada Sadece 100 İnsan Olsaydı Ne Olurdu?

    Dünya üzerinde yalnızca 100 kişi kalsa bu kişilerin eğitim, teknoloji, para gibi durumları nasıl olurdu hiç merak ettiniz mi?